Գաղտնիության համաձայնագիր

Մենք կարեւորում ենք մեր հաճախորդների հետ հարաբերությունները եւ նրանց անձնական տվյալների պահպանումը։ Այս քաղաքականության նպատակն է տեղեկատվություն տրամադրել մեր հաճախորդներին նրանց անձնական տվյալների հավաքագրման, օգտագործման եւ բացահայտման վերաբերյալ։

Տեղեկատվության հավաքագրումը եւ օգտագործումը

Մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունները բարելավելու նպատակով մենք հավաքում ենք որոշակի տվյալներ՝ տարբեր նպատակներով օգտագործման համար։

Հավաքագրվող տվյալներն ընդգրկում են՝
 • Էլ. հասցե
 • անուն, ազգանուն
 • հեռախոսահամար
 • բնակության հասցե
 • կայքում գրանցվելու դեպքում նաեւ օգտագործողի անուն եւ գաղտնաբառը
 • հաղորդակցվելու եւ գնումներ կատարելու Ձեր նախընտրությունները
 • մեր կայքում Ձեր կողմից իրականացվող գործողությունները։
Տեղեկանիշների (cookies) ֆայլերի օգտագործում

Մենք օգտագործում ենք տեղեկանիշեր՝ մեր կայքում իրականացվողգործողությունները վերահսկելու եւ որոշակի տեղեկատվություն պահպանելունպատակով։

Տեղեկանիշներըփոքր տեքստային ֆայլեր են,որոնք ստեղծվում են կայքում:Կայք այցելելիս դրանք կրկնօրինակվում են Ձեր համակարգչի մեջ:

Դուք կարող եք կարգավորել Ձեր զննարկիչի հրահանգները, որպեսզի այն մերժիբոլոր տեղեկանիշերը, կամ ծանուցում տրամադրի, երբ տեղեկանիշնուղարկվում է։ Այդուհանդերձ, եթե Դուք չեք ընդունում տեղեկանիշերը, ապա իվիճակի չեք լինի օգտագործել մեր կողմից առաջարկվող որոշ ծառայություններ։

Տվյալների օգտագործումը

Բալիկիսն օգտագործում է հավաքագրված տվյլաները հետեւյալ նպատակներով՝

 • Մեր կողմից առաջարկվող ծառայություններն ապահովելու եւ պահպանելու համար,
 • մեր ծառայություններում փոփոխությունների մասին Ձեզ տեղեկացնելու համար,
 • հաճախորդների սպասարկում եւ աջակցում իրագործելու նպատակով,
 • վերլուծություն իրականացնելու կամ արժեքավոր տեղեկատվության ստացման համար, որը թույլ կտա մեզ բարելավել մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը,
 • ծառայության օգտագործումը վերահսկելու համար,
 • տեխնիկական խնդիրների հայտնաբերման եւ կանխարգելման նպատակով։

Տվյալների փոխանցումը

Ձեր տվյալները՝ ներառյալ անձնական տվյալները, կարող են փոխանցվել եւպահպանվել Ձեր երկրից, տարածաշրջանից կամ այլ պետությանիրավասությունից դուրս գտնվող համակարգիչներում, որտեղ տվյալներիպաշտպանության օրենքները կարող են տարբերվել Ձեր երկրի օրենքներից։

Եթե Դուք գտնվում եք Հայաստանից դուրս եւ որոշում եք տրամադրել մեզտեղեկատվություն, ապա խնդրում ենք ուշադրություն դարձրեք, որ բոլորտվյալները՝ ներառյալ Ձեր անձնական տվյալները, փոխանցվելու եւ մշակվելու ենՀայաստանում։

Այս Գաղտնիության քաղաքականությանը Ձեր համաձայնությունը ենթադրում է Ձեր տվյալների փոխանցման թույլտվությունը։

Բալիկիսը երաշխավորում է, որ կնախաձեռնի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը համոզվելու համար, որ Ձեր տվյալներն ապահով են այս Գաղտիության համաձայնագրի շրջանակում։ Ձեր անձնական տվյալները չեն փոխանցվի այնպիսի կազմակերպության կամ երկրի, որոնք չեն ապահովի համապատասխան վերահսկողություն եւ անվտանգություն։

Տվյալների հրապարակումը

Իրավական պահանջներ

Բալիկիսը կարող է հրապարակել Ձեր անձնական տվյալները `բարեխիղճ համոզմամբ, որ նման գործողությունը անհրաժեշտ է.

 • Իրավական պահանջներին հետեւելու համար,
 • բալիկիսի իրավունքներն ու սեփականությունը պաշտպանելու համար,
 • առայության հետ կապված հնարավոր խախտումները կանխելու կամ հետաքննելու համար,
 • գտատերերի անձնական անվտանգությունը պաշտպանելու համար,
 • իրավական պատասխանատվությունից պաշտպանվելու համար։

Տվյալների անվտանգությունը

Ձեր տվյալների անվտանգությունը շատ կարեւոր է մեզ համար, բայցխնդրում ենք հիշեք, որ համացանցի օգնությամբ փոխանցման կամէլեկտրոնային պահպանման ոչ մի միջոց 100% անվտանգ չէ։ Չնայած այնհանգամանքին, որ մենք ձգտում ենք անել ամեն ընդունելի բան Ձերտվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար, մենք չենքերաշխավորում նրանց լիակատար անվտանգությունը։

Հղումներ դեպի այլ կայքեր

Մեր ծառայությունները կարող են պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր, որոնք չեն կառավարվում մեր կողմից։ Այդ հղումների վրա սեղմելու պարագայում, Դուք կհայտնվեք երրորդ կողմի կայքում։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս նախապես դիտարկել յուրաքանչյուր կայքի գաղտնիության պայմանագիրը նախքան այդ կայք այցելելը

Մենք ոչ մի պատասխանատվություն չենք կրում երրորդ կողմի կայքերի բովանդակության, գաղտնիության համաձայնագրերի կամ գործելակերպի համար։

Փոփոխություններ Գաղտնիության համաձայնագրում

Ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք թարմացնել մեր գաղտնիության համաձայնագիրը։ Մենք կտեղեկացնենք Ձեզ՝ «Գաղտնիության համաձայնագրի»փոփոխության մասին՝ հրապարակելով նոր Գաղտնիության համաձայնագիրն այս էջում։

Կապ մեզ հետ

Եթե ունեք այլ հարցեր այս Գաղտնիության համաձայնագրի վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ հետեւյալ էլ.հասցեով՝

info@balikis.am